Asamblea General Ordinaria 2011

Celebrada l’Assemblea General Ordinària de l’ACPJG el divendres 15 d’abril 2011 i renovació de la Junta directiva per a 4 anys més.
Núria Pastor, Presidenta; Andrés Astruells, Vicepresident; Alberto Coscarelli, Secretari; Antonio Campañá, Director Esportiu; JA. Ros, Tresorer.
Vocals: Jaume Cadenas, Ramon Chàfer, Santiago Gómez Aparicio, Enrique López Vilalta, Santiago Malia, Lluís Mendiola, Robert Moragues, Joan Poquí í Renée Zeichen