ASSEMBLEA ANUAL socis ACPJG 2014

Assemblea Anual 2014 de Socis de l’Associació Catalana de Periodistes Jugadors de Golf 
Dilluns 28 d’abril 2014
Celebrada la Assemblea Ordinària del 2014 amb quòrum suficient, s’aproven els Comptes del 2013, el Pressupost per al 2014, el Calendari de competicions i noves rectificacions en els Estatuts que seran presentats a la Direcció General de l’Esport per al seu tràmit i validació.
Vegeu aquí la Memòria anual d’activitats presentada per la Presidenta, Sra Núria Pastor.