Assemblea General Ordinària 2013

El dilluns 22 d’abril s’ha celebrat l’Assemblea General Ordinària de l’ACPJG corresponent a l’any 2013, amb una assistència força més nombrosa que la d’anys anteriors.

Lloc: Federació Catalana de Golf. Tuset 32, Barcelona


Aquest era l’Ordre del dia:
– Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
– Memòria de la Presidència
– Presentació dels comptes de l’exercici 2012
– Pressuposts per les activitats del 2013
– Renovació i canvi de membres de la Junta Directiva
– Temes arribats a Secretaria. Precs i Preguntes

Aviat enllaçarem, aquí mateix des d’aquest document, les informacions més importants debatudes a la reunió.