Assemblea General Ordinaria 2015

   Dilluns 13 d’abril 2015, Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana de Periodistes Jugadors de Golf

   Lloc: Federació Catalana de Golf, carrer Tuset 32, 8è, Barcelona

 Celebrada l’Assemblea amb considerable assistència de socis. Es llegeix l’acta i la Memòria de la Presidència. Es presenten els Resultats de l’exercici 2014 i els Pressupostos pel 2015.

Pren possessió la nova Junta presentant la seva proposta de Calendari de competicions


Nova Junta Directiva:    Vegeu aquí el Programa de la Nova Junta Directiva

President: Jordi Casoliva; Secretari: Ramon Chàfer: Vicepresident econòmic i Tresorer: Manel Jiménez; Vicepresident Esportiu: Joan Poquí; Vicepresident Comunicació i Marquetin: Jordi Rios
Vocals: