Avís per a Navegants i Socis


En el moment de fer les vostres inscripcions voldríem que recordéssiu el contingut d’aquesta nota que varem publicar l’octubre 2010 com un “AVÍS a NAVEGANTS i SOCIS de l’ACPJG”:
Els clubs de golf fan les sortides dels tornejos atenent només a l’ordre de handicap i, en cas d’un circuit, l’ordre de classificació.

A més d’aquests criteris, la nostra associació fa un esforç per atendre sol·licituds d’horaris de feina, recollida de canalla, necessitats de compartir buggies, companys de viatge en cotxe, etc.
Tot plegat, és prou difícil acontentar a tothom, sobretot quan sovint es donen baixes i altes quan ja estan preparades les sortides i ens obliguen a refer-les al darrer moment.
Per tot això, hauríem de minimitzar les peticions de compartir tees de sortida amb companys concrets, perquè dificulten la confecció dels ordres de sortida i contrarien els criteris més esportius.

Gràcies per tenir-ho en compte.
Comitè Esportiu de l’ACPJG.