Bons approaches!

Ahir, al forat 9 de Pals,
Antonio Campaña i Jordi Casoliva emboquen alhora, l’un des de fora de green i l’altre des del bunker.

Encara no s’ho creuen cap dels dos!

És que els periodistes som boníssims jugadors de golf; les crítiques són pura enveja!

Recordem que ja està actualitzada l’Ordre de Mèrit 2014.
De moment lidera destacat Jordi Gonzalvo, seguit per Jordi Casoliva i Manel Jiménez.