CONVENIS

En aquests darrers mesos hem afEgit i/o canviat alguns convenis pels nostres associats. Qui vulgui més informació ho pot sol·licitar al mail presidencia@periodistesgolf.cat