Convocatòria Assemblea General Ordinària 2012El divendres 13 d’abril celebrarem l’Assemblea General Ordinària de l’ACPJG corresponent a l’any 2012.
Primera convocatòria a les 10:30h i segona convocatòria a les 11:00h.
Lloc: Federació Catalana de Golf. Tuset 32, Barcelona


Ordre del dia:
– Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
– Memòria de la Presidència
– Presentació dels comptes de l’exercici 2011
– Pressuposts per les activitats del 2012
– Renovació, si escau, de membres de la Junta Directiva
– Temes arribats a Secretaria. Precs i Preguntes

(Tots els socis són benvinguts a assistir-hi)