COSTA BRAVA: Final Copa Federació

Dijous 25 d’octubre
Lloc: Golf Costa Brava 
Final de la Copa Federació 2012
Limitació hàndicap: 24 homes, 30 donesJordi Gonzalvo acabant amb par del camp, guanyador destacat del torneig que finalitzava la Copa Federació d’aquest any, seguit de cinc jugadors empatats a +4: Corgos, Vidal, Chàfer, Pou i Masnou.
Antonio Corgos va seguir guanyant de llarg la classificació Scratch.

Computant les 3 millors targetes dels 4 tornejos, aquest és el quadre de guanyadors de la Copa Federació 2012:
Guanyador Copa 2012: Jordi Gonzalvo
Guanyador classificació Scratch: Antonio Corgos
Segon classificat Copa 2012: Ramon Chàfer
Tercer classificat Copa 2012: Albert Masnou
Guanyador classificació Senior: Francisco Martínez
Guanyadora classificació Femenina: Núria Pastor
Guanyadors tornejos: Francisco Martínez, Robert Moragues, Renée Zeichen i Jordi Gonzalvo.
Veieu aquí les Classificacions finals de la Copa Federació 2012

* Nota del Comitè Tècnic: Per segona vegada, alguns jugadors del nostre col·lectiu han alterat el recorregut oficial d’una competició jugant un forat fora de l’ordre establert per a la competició.
Per desconeixement de les Regles que s’haurien d’haver aplicat, en ambdues ocasions, els jugadors han estat desqualificats.
Si alguna vegada us trobeu en una situació similar, el procediment correcte és tornar al forat corresponent sempre que no s’hagi començat a jugar el següent forat errat. Ja en el forat correcte, sense comptar ni anotar cap dels cops fets en el forat errat, jugar el forat que pertoca i afegir-li 2 cops de penalització.
en caso de alterar el recorrido establecido en una competición Stableford, se aplicará la Regla 11-5, que a su vez remite a la Regla 11-4-b:
Si un competidor,(…) juega una bola desde fuera del lugar de salida, incurre en dos golpes de penalidad, y debe jugar una bola desde dentro del lugar de salida”