NOU ORDRE DE MÈRIT

NOU ORDREDEMÈRIT


L’Ordre de Mèrit de l’ACPJG, que pretén premiar els jugadors que acumulen més mèrits esportius (al menys així ho entén el nou comitè esportiu) al llarg de l’any, experimentarà aquest any algunes modificacions respecte al model que s’ha vingut aplicant des que es va crear aquesta classificació.
Al llarg dels darrers mesos, hem estat fent proves i simulacions per tal de configurar el reglament que considerem més just i adient a la nostra associació. També hem fet algunes consultes i hem escoltat algunes opinions. L’acollida ha estat positiva en molts casos i crítica en d’altres. La nova junta, a proposta de l’àrea esportiva, ha aprovat aquest nou format perquè li ha semblat més just. S’han fet alguns ajustaments de darrera hora segons les opinions que se’ns han fet arribar.
Tal com es va exposar, en línies generals, a la darrera Assemblea, en la presentació del programa de la nova junta, hi ha alguns punts del format vigent fins ara que es podien millorar:
La nova proposta, el reglamet de la qual podeu consultar aquí  es caracteritza per:
un ranquing de camps basats en l’slope, la possibilitat de descartar targes perquè  si un no pot jugar un dia perquè té feina no necessàriament perdi l’ordre de mèrit i per donar molt premi als guanyadors, el podi (seon i tercer) i el top-5. A partir d’aquí, el top-10 també té premi significatiu i més avall tothom té punts però ja molt diferenciats. Tothom sabrà, abans de participar, quants punts sumarà si queda primer, segon, tercer o tercer empatat (compte, que no és el mateix)

Aquí podeu consultar el rànquing de camps i els punts otorgats a cada torneig
Aquíla classificació fins ara. Fins ara s’han jugat vuit tornejos. El 80% és 6. Això vol dir que cada jugador suma els punts obtinguts a un màxim de sis tornejos