NOVA JUNTA DIRECTIVA ACPJG

El passat dimecres 24 d’abril, l’Associació Catalana de Periodistes Jugadors de Golf va celebrar la seva Assemblea anual a la sala de juntes de la Federació Catalana de Golf.

Abans de l’Assemblea, la Junta electoral formada per Joan Bonjoch, Jordi Gonzalvo i Quique Iglesias varen comunicar als assistents que només s’havia presentat una candidatura a la nova junta de l’Associació. Per tant, aquesta candidatura ha estat anomenada guanyadora sense necessitat de votació dels associats.

La nova Junta de l’ACPJG queda de la següent manera:

President: Jordi Casoliva

Secretari: Ramon Chafer

Vicepresident Esportiu: Joan Poquí

Vicepresident Econòmic Manel Jiménez

Vicepresident Comunicació: Jordi Rios

Tresorer: José Antonio Ros

Vocals: Joan Perich, Francesc Roura, Joan Ginés, Ramon Palomar, Edelmiro Pascual, Santi Malia, Carles García Guinda

El comitè esportiu queda configurat per: Jordi Rios, Joan Poquí i Joan Perich.