Desmuntant mites sobre l’aigua i els camps de golf

En els últims quinze anys s’ha multiplicat l’existència de camps de golf a Espanya, sobretot en les comunitats de Múrcia, Andalusia i Comunitat Valenciana. Des de sempre s’ha posat en dubte la sostenibilitat d’aquestes instal·lacions, a causa de l’abundant aigua que requereixen per al seu manteniment. De mitjana, s’estima que el consum d’aigua per a un camp de golf oscil·la entre els 200 i els 300.000 m³/any.

No obstant això, aquest sector és conscient de les limitacions d’aigua que hi ha al nostre país (sobretot en zones seques com l’est i el sud de la península) i han buscat solucions per a un consum d’aigua més eficient i per a utilitzar nous recursos com l’aigua regenerada.

A Espanya existeixen uns 430 camps de golf, segons dades de la Real Federació Espanyola de Golf. Les comunitats amb més instal·lacions d’aquest tipus són Andalusia (100 camps), Catalunya (50), Castella i Lleó (37), Madrid (36) i València (33). Primer de tot, hem de tenir en compte que les necessitats d’aigua varien en funció de la ubicació del camp. No és el mateix el que necessita un camp de golf en el nord d’Espanya (1.000 m³/hectàrea) que en la costa mediterrània o el sud (fins a 13.500 m³/hectàrea). A pesar que semblen xifres molt altes, per als camps de golf que hi ha en la Comunitat de Madrid es destinen uns 10 milions de metres cúbics a l’any, la qual cosa suposa l’1% de l’aigua que es consumeix en tota la comunitat.

Tampoc té el mateix consum un camp de golf construït fa uns 20-30 anys que una instal·lació de nova creació. En l’actualitat se segueixen criteris de disseny i elaboració més eficients (tant per al consum d’aigua i electricitat), l’ús d’espècies vegetals amb menys necessitats d’aigua, entre altres mesures.

Precisament, Commited to Green Foundation proposa solucions com el control periòdic de l’eficiència del reg, l’ús de recursos hídrics alternatius com la reutilització o la captació d’aigua de pous, tot amb l’objectiu de no posar en risc el proveïment urbà, així com altres solucions com l’habilitació de sistemes de reaprofitament de l’aigua de pluja.

Reutilització a la Costa del Sol
A Andalusia existeixen al voltant d’uns 100 camps de golf. La Costa del Sol (Màlaga) és un dels destins preferits per a la pràctica d’aquest esport degut al seu bon clima i on abunden un elevat nombre d’instal·lacions per a practicar el golf. No obstant això, se situen aquests camps en zones amb escassa pluviometria i amb un dèficit de recursos hídrics. En la desena de les poblacions més importants de la zona (Marbella, Estepona, Fuengirola i Benalmàdena, entre altres municipis), hi ha uns 24 camps de golf, tots ells regats amb aigua depurada procedent de vuit estacions depuradores (algunes amb sistemes secundaris com les de Manilva o Fuengirola i terciaris com en la depuradora de Guadalmansa, a Estepona).

5 hm³ d’aigua regenerada a Catalunya per a usos lúdics


Catalunya destina anualment més de cinc hectòmetres d’aigua regenerada per a usos lúdics, principalment el reg de camps de golf. Una xifra que mostra una certa estabilitat i que a penes va créixer respecte el volum reutilitzat en 2015. D’altra banda, els camps que no disposen de la possibilitat de regar amb aigua regenerada, ho fan a través de pous propis i sense recórrer a l’aigua destinada per al proveïment domèstic.

Madrid, 10 camps regats amb aigua regenerada
Dels 36 camps de golf que hi ha en la Comunitat de Madrid, 10 reguen amb aigua regenerada distribuïda a través del Canal d’Isabel II. Existeixen en aquesta comunitat una xarxa de prop de 500 quilòmetres i 35 dipòsits que fan possible la distribució de l’ús d’aigua regenerada.

Quin ha de ser el futur?
Aquest post pretén ser totalment divulgatiu, sense criticar una activitat econòmica i lúdica que genera inversions i llocs de treball en diversos territoris del país. A més, és un sector que, en els últims anys, amb la col·laboració de les administracions públiques, ha potenciat l’ús d’aigua no destinada a usos domèstics procedent de pous propis o de l’aigua ja depurada.

També en ciutats com Alacant, després de fomentar l’ús d’aigua regenerada per a camps de golf, també s’està estudiant l’ús i aprofitament d’aigües pluvials, amb un triple objectiu: reduir el risc d’inundació, incrementar la disponibilitat d’aigua i reduir la contaminació dels primers escolaments que afecten la qualitat de l’aigua de bany de les platges.


No obstant això, es constata que el major increment d’aquestes instal·lacions es produeix en zones del país amb un important dèficit d’aigua crònic. És necessari que el creixement econòmic d’una regió sigui sostenible i s’adapti als recursos dels quals es disposa o bé que el nou camp es faci càrrec d’aconseguir l’aigua sense llevar-la del mitjà i posar en risc les demandes habituals. Si bé és cert que l’adquisició d’aigua per a reg de camps de golf pot suposar un cost que oscil·la entre el 10 i el 70% de les despeses totals d’una d’aquestes instal·lacions, cal buscar l’equilibri.

Es constata un ús de l’aigua regenerada per al reg de camps de golf i una adaptació d’aquest sector a la utilització d’altres fonts d’aigua, alliberant així de manera progressiva cabals que es poden destinar al proveïment domèstic. Sens dubte una via que s’ha de continuar.

Autor: Xavi Duran (Cap de premsa de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA))

Desplaça cap amunt