El turisme de golf deixa 406 milions a Catalunya

L’estiu és època de vacances i turisme i la indústria del golf no és aliena a aquest fenòmen. És més, el turisme de golf és un dels que més impacte econòmic té en l’economia del país, amb especial atenció a Catalunya, que amb la seva gran oferta en camps de golf de primera línia, el seu bon clima i la seva immillorable estructura hotelera es situa com un dels destins preferits dels golfistes estrangers. 
En efecte, i segons dades de 2022, el golf actua com a generador d’ocupació a Catalunya i es consolida com a destinació turística de golf. Aquestes conclusions es desprenen de l’estudi independent sobre l’impacte econòmic del golf a Espanya, realitzat pel IE University amb la col·laboració de la Real Federación Española de Golf i l’Associació Espanyola de Camps de Golf. 

Alta despesa i inversió immobiliària 

Catalunya és una de les Comunitats Autònomes que lidera les classificacions d’ingressos pel turisme del golf que prové, en gran manera, de la capacitat d’importació de capital estranger que suposa aquesta indústria i no sols a la despesa que es produeix en els propis camps de golf.
La despesa total a Espanya del turista de golf s’estima en 4.640,4 milions d’euros a l’any. La despesa mitjana per turista és de 3.850 euros i la despesa mitja diària equival a 324 euros. En aquest sentit, la despesa del turista de golf que visita Catalunya és de 168,79 milions d’euros, la qual cosa suposa un impacte total de 405,94 milions d’euros si atenem la producció total que genera el turisme de golf amb efectes directes, indirectes i induïts. No en va, 7 de cada 8 euros de la despesa que realitza el turista de golf reverteix en altres proveïdors de serveis i subsectors turístics, evidenciant el seu potencial com a catalitzador de l’activitat econòmica.


De l’informe també es desprèn que el 23,9% dels turistes estrangers que juguen al golf a Espanya s’allotgen en un habitatge de la seva propietat. El turista estranger que visita Espanya i juga al golf difereix del turista mitjà; en tenir una estada mitjana superior, és menys probable que contracti un paquet turístic i que s’allotgi en un hotel perquè té una major probabilitat d’allotjar-se en habitatges de la seva propietat.
D’aquesta manera, a Catalunya el golf atreu inversió internacional en segones residències per un valor total de més de 1.800 milions d’euros, la qual cosa suposa que 12.254 turistes de golf estrangers compten amb habitatge en propietat en la comunitat catalana.
D’altra banda, l’activitat del golf genera a Espanya una ocupació que es correspon, en la seva majoria, a contractes indefinits i a temps complet: el 95,5% dels assalariats contractats per les societats que gestionen els camps de golf són contractes indefinits i el 94,1% són ocupacions a jornada completa. De les 121.393 ocupacions que es generen a Espanya derivats del sector del golf, 4.682 es produeixen a Catalunya.

Desplaça cap amunt