Quanta aigua gasta un camp de golf a Catalunya? I qui la paga?

Segons fonts oficials de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el total del consum d’aigua per al reg de camps de golf a Catalunya és de 7,9 hm3/any. D’aquesta quantitat, prop de 5 hm3 es garanteixen a partir de l’aigua regenerada i 2,6 hm3 de fonts pròpies (principalment pous propis). Els prop de 0,3 hm3 restants, que es destinen per a usos consumptius que requereixen aigua potable (lavabos, cuines i dutxes), provenen d’aigua de xarxa.

S’ha de tenir en compte que el total de l’aigua que fem servir per a tots els usos a les conques internes és de més de 1.000 hm3/any.

També es bo que se sàpiga, i sempre segons l’Agència Catalana de l’Aigua, que en l’actual situació de sequera, els camps de golf que reguen amb aigua regenerada, ells assumeixen el cost i sempre que hi hagi disponibilitat de cabals, no hi ha reducció. En canvi, sí que hi ha reducció d’usos en cas que el camp regui amb aigua de pous (total o parcialment), encara que siguin propis.

Desplaça cap amunt